• Geniet van je pensioen

  • Op tijd sparen voor pensioen

De pensioenwetten in BelgiŽ kort uitgelicht

De pensioenwetten in BelgiŽ zorgen ervoor dat een ieder die op termijn gebruik wenst te maken van het pensioen daar eerst de premie voor betaalt. De premies van dit moment worden gebruikt om de huidige pensioengerechtigden uit te kunnen betalen. In BelgiŽ maken we gebruik van drie verschillende pensioenstelsels, zodat we een ieder met een werkzaam arbeidsverleden daar op een goede manier voor kunnen belonen.

Het stelsel van werknemers

Het stelsel voor werknemers is de meest grote. Op het moment dat je als bediende of arbeider actief bent binnen de privťsector behoor je hiertoe. Ook als je een contractueel ambtenaar bent (niet vastbenoemd) ben je eigenlijk een werknemer.

Het stelsel van zelfstandigen

Daarnaast hebben we het stelsel voor de zelfstandige. Dit is van toepassing op een ieder die werkt voor de eigen rekening, of daarnaast de helper is van een zelfstandige.

Het stelsel van de overheid

Ten derde kennen we het stelsel van de overheid. Dit is er voor de vastgenoemde ambtenaren.

Uitbetaling van de pensioenen

De uitbetaling van de pensioenen wordt door verschillende organisaties geregeld, waardoor het van belang is om daar rekening mee te houden op het moment dat je voorbereidingen aan het treffen bent en je er graag alles over wilt weten. Op het moment dat je werknemer bent zal de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) het pensioen berekenen. Dit is vervolgens ook de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitbetalen van het pensioen, op het moment dat je daar de juiste leeftijd voor bereikt hebt. Ook op het moment dat je zelfstandige bent is de RVP verantwoordelijk voor de uitbetaling van het pensioen. Houd er echter rekening mee dat het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) verantwoordelijk is voor het berekenen van het pensioen. Dit is een andere organisatie dan voor de werknemers, waardoor je daar rekening mee dient te houden bij het inwinnen van de juiste informatie.

Tenslotte zijn er de pensioenen voor de ambtenaren. Deze worden berekend door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS). Ook de betaling van de pensioenen ligt dit keer in handen van een andere organisatie. Het is de Centrale Dienst voor vaste uitgaven (CDVU-Pensioenen) die daar verantwoordelijk voor is. Houd daar rekening mee bij het zoeken van informatie, of op het moment dat je contact op wilt nemen met een van de organisaties die gaan over de pensioenen.