• Geniet van je pensioen

  • Op tijd sparen voor pensioen

Hoe bereid je je pensioen goed voor?

Wil je je pensioen goed voorbereiden? Dan is het verstandig om zo vroeg mogelijk te beginnen, met nadenken over de mogelijkheden en de hoogte van de uitkering waar je op kunt rekenen. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat je als zelfstandige niet zomaar in aanmerking zal komen voor een pensioen.

Aanmerking voor pensioen

Je komt in aanmerking voor het pensioen op het moment dat je als werknemer in dienst bent geweest, binnen de Belgische wetgeving. Ben je als zelfstandige actief (geweest)? Houd er dan rekening mee dat je alleen recht op pensioen hebt indien je de sociale bijdragen hebt betaald, als een zelfstandige in hoofdberoep. Uiteraard zijn hier uitzonderingen op. Indien je weduwe of weduwnaar bent van een zelfstandige heb je bijvoorbeeld recht op het overlevingspensioen. Het is verstandig om hier met de bank over te spreken, aangezien men je precies aan kan geven waar je recht op hebt.

Ingang van het pensioen

Het rustpensioen of 'pensioen uit de echt gescheiden' zal ingaan op het moment dat je 65 wordt. Houd er echter rekening mee dat men bezig is deze leeftijdsgrens omhoog bij te stellen, waardoor je langer door dient te werken. Het is aan de andere kant ook mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan. Dit kan vanaf het 62ste levensjaar, mits je aan de voorwaarden voldoet. Houd er rekening mee dat je in dat geval een loopbaan dient te hebben van tenminste 40 jaar, zodat je voldoende premie betaalt hebt en je voldoende diensten bewezen hebt aan de samenleving.

Hoogte van het pensioen

De hoogte van het pensioen is afhankelijk van een aantal verschillende elementen. Men kijkt onder andere naar je sociale statuut, dus of je zelfstandige, werknemer of ambtenaar bent geweest, of dat je een gemengde loopbaan hebt gehad. Daarnaast kijkt men naar het aantal loopbaanjaren, net als je leeftijd waarop je met pensioen gaat en de gezinstoestand op dat moment. Het minimum pensioen bedraagt ongeveer Ä12.500 voor een alleenstaande en iets meer dan Ä16.000 voor een gezin. Dit betekent dat je zo'n Ä1.000 - Ä1.300 per maand tot je beschikking hebt, op basis van het pensioen dat men uitkeert.?